ACADEMICS

Construcții Hidrotehnice și Edilitare

Construcții hidrotehnice
Regularizări şi consolidări albie râuri, canale betonate, canale pereate, căderi din beton, praguri din anrocamente, baraje.

Construcții edilitare
Captare apă, reţele de aducţiune apa, reţele de distribuţie a apei, reţele de canalizare menajeră, staţii de pompare, staţii de tratare, staţii de epurare.
Lucrări care ne reprezintă:
“Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile de până la 50.000 locuitori”
“Lucrări prioritare de extindere şi reabilitare a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare ”
„Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată”