Construcții Hidrotehnice & Edilitare

Construcții hidrotehnice
Regularizări şi consolidări albie râuri, canale betonate, canale pereate, căderi din beton, praguri din anrocamente, baraje.

Construcții edilitare
Captare apă, reţele de aducţiune apa, reţele de distribuţie a apei, reţele de canalizare menajeră, staţii de pompare, staţii de tratare, staţii de epurare.
Lucrări care ne reprezintă:
“Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile de până la 50.000 locuitori”
“Lucrări prioritare de extindere şi reabilitare a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare ”
„Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată”