Project Management & Consultanță

Serviciile din această categorie se adresează atât  investitorilor și antreprenorilor cât și proiectanților care doresc obținerea unor rezultate deosebite în fazele de concepere, proiectare, execuție, exploatare sau modificare a unei construcții industriale, civile, agricole sau speciale. Echipa SET este implicată în diferite lucrări de consultanță tehnică, furnizând servicii de management și verificare proiect.

  • rapoarte preliminare, verificari de ansamblu, propuneri structurale;
  • optimizarea solutiilor tehnice, rapoarte tehnico-economice;
  • verificari locale, note de calcul extensive;
  • optimizarea proiectelor tehnice din punct de vedere al solutiei constructive, precum si a consumului de material;
  • urmarire de santier cu verificarea calitatii executiei in programul de faze determinante;
  • verificarea cantitatilor de material puse in opera si corelare cu liste de cantitati;
  • optimizarea graficelor de lucrari;