ACADEMICS

Project Management și Consultanță

Serviciile din această categorie se adresează atât  investitorilor și antreprenorilor cât și proiectanților care doresc obținerea unor rezultate deosebite în fazele de concepere, proiectare, execuție, exploatare sau modificare a unei construcții industriale, civile, agricole sau speciale. Echipa SET este implicată în diferite lucrări de consultanță tehnică, furnizând servicii de management și verificare proiect.

  • rapoarte preliminare, verificari de ansamblu, propuneri structurale;
  • optimizarea solutiilor tehnice, rapoarte tehnico-economice;
  • verificari locale, note de calcul extensive;
  • optimizarea proiectelor tehnice din punct de vedere al solutiei constructive, precum si a consumului de material;
  • urmarire de santier cu verificarea calitatii executiei in programul de faze determinante;
  • verificarea cantitatilor de material puse in opera si corelare cu liste de cantitati;
  • optimizarea graficelor de lucrari;