ACADEMICS

HIGH PERFORMANCE GREEN PORT – „PORTUL VERDE ŞI DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ” –ETAPA A DOUA-CONSTRUCȚIA, în valoare de 15,5 milioane de euro, este unul din cele 14 proiecte de infrastructură depuse de România pentru contractarea de fonduri europene în cadrul Programului „Connecting Europe Facility” (CEF).

Proiectul vizează refacerea şi modernizarea cheului de descărcare, investiţii în utilaje cu performanţe ridicate, extinderea căii ferate pentru realizarea unei infrastructuri trimodale de transport, reabilitarea infrastructurii rutiere din interiorul zonei portuare, dragarea canalului navigabil, modernizarea sistemelor de tehnologie a informaţiei existente şi integrarea în cadrul Sistemului de Informaţii Fluviale.

Echipa SET s-a implicat în acest proiect prin experiența acesteia în lucrări hidrotehnice, realizând proiectul batardoului necesar punerii în uscat a zonei de lucru , bazinului de acostare și a protecției de mal.

STADIUL ACTUAL A LUCRĂRILOR :

Batardoul de larg este realizat pentru punerea în uscat a zonei de lucru necesare realizării infrastructurii bazinului de acostare, halei, platformei și a drumului de acces. Batardoul de larg va fi utilizat pe o durată de timp de circa 6-8 luni. După finalizarea lucrărilor de infrastructură și recepția acestora, acesta va fi eliminat prin excavarea umpluturilor și extragerea palplanselor din teren.